SC IMPERIALE BRAND TRADING SRL, inscrisa la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J23/4492/2016 avand codul unic de identificare 36719504, este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date cu caracter personal conform Legii 677/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, sub nr. 27597.

SC IMPERIALE BRAND TRADING SRL, solicita in mod facultativ (optional), date cu caracter personal constand in: nume, prenume, adresa domiciuliu, adresa de e-mail, numar de telefon.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor privind situatia contului de pe www.imperiale.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, pentru reclama, marketing si publicitate.

Astfel imperiale.ro poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

imperiale.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.imperiale.ro, poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

La aceste date au acces exclusiv SC IMPERIALE BRAND TRADING SRL, precum si clientii imperiale.ro, fiecare in parte pentru datele din contul propriu.

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusa unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care le privesc si de a solicita stergerea datelor.

Clientul are dreptul de a se opune colectarii datelor sale personale si de a solicita stergerea acestora, revocandu-si astfel acordul dat pentru document si renuntand astfel la orice drept implicit specificat in acesta si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata pretinda, celeilalte, daune-interese.

Folosindu-se de formularele disponibile pe site-ul www.imperiale.ro, sectiunea "Contul meu" clientul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat initial, pentru a reflecta orice modificare survenita.

Prin citirea prezentelor Termeni si conditii. ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa SC IMPERIALE BRAND TRADING SRL, Str. Scolii, nr. 71, Popesti-Leordeni, judetul Ilfov, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
- o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
- sa interveniti asupra datelor transmise;
- sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
- sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.